Program DC67

13. února proběhla první Jihomoravská konference o dobrovolnictví pořádaná Jihomoravským dobrovolnickým centrem a přilákala početnou a rozmanitou skupinu účastníků a účastnic, převážně z řad odborníků a profesionálů napříč státním i neziskovým sektorem se zájmem o dobrovolnické aktivity. Workshopy a přednášky se týkaly různých aspektů dobrovolnictví v České republice.

 

16.02.2024
KAPACITA KONFERENCE BYLA NAPLNĚNA.
 
S velkým potěšením vás zveme k diskusi, networkingu a vzdělávání na téma dobrovolnictví na 1. Jihomoravské konferenci o dobrovolnictví, které se zúčastní kapacity v oboru napříč neziskovým sektorem, univerzitami a státní správou. Termín konání akce je 13. února, od 9:30 do 15:30 hodin v Administrativním a školícím centru Jihomoravského kraje v Brně.
 
26.01.2024

Zveme vás 26. ledna od 9:00 do 19:00 na náš infopoint, který jsme pro vás připravili v Brně na Fakultě sociálních studií MU ve spojitosti s konferencí, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus. Dozvíte se o možnostech zapojení k dobrovolnictví u nás i v zahraničí a dalších zajímavostech ze světa JDC.

 

24.01.2024

17. 1. proběhla další z řady oblíbených snídaní, pořádaná Jihomoravským dobrovolnickým centrem, s koordinátory a koordinátorkami dobrovolníků. Tentokrát nás mile pohostilo TyfloCentrum Brno, o. p. s. a kromě toho, že jsme navázali nové kontakty v rámci networkingu, také jsme společně definovali potřeby jednotlivých organizací v rámci dobrovolnictví, což je velmi důležité.

 

19.01.2024

Dny dobrovolnictví jsou jedinečnou příležitostí, jak ukázat světu, v čem spočívá dobrovolná práce a současně se do ní i zapojit. Kampaň, jejímž posláním je propojovat organizace s dobrovolníky a zvyšovat povědomí o možnostech dobrovolnictví, realizuje Jihomoravské dobrovolnické centrum ve spolupráci s jednotlivými krajskými dobrovolnickými centry, kterých bude letos zapojeno devět.

 

26.12.2023

Další snídaně dobrovolnických koordinátorů a koordinátorek je opět za námi, a jako vždy proběhla v přátelském a sdílecím a tentokrát i cestovatelském duchu, protože nás hostilo rodinné centrum Matáta, za což mu patří velký dík.

 

14.12.2023

Bylo nám velkou ctí se opět účastnit předávání dobrovolnických cen Křesadlo, kde jsou vítězové i ti, kteří cenu nezískali. Slavnostní večer proběhl 8. 12. v Divadle na Orlí a skvěle se vydařil, protože se nesl v duchu sounáležitosti a podpory. Děkujeme všem lidem i organizacím, kteří se akce zúčastnili nebo ji jinak podpořili a už teď se těšíme na další ročník!

 

13.12.2023

Pravidelné konzultace k dobrovolnickým aktivitám, které pořádáme každý čtvrtek od 10 do 13 hodin doznají do konce listopadu dvou změn. Ve čtvrtek 23. 11. jsou konzultace posunuty na 15:30 - 17:30 h, ve spojitosti s plánovaným Podvečerem s dobrovolnictvím, na kterém vás mimo konzultací čeká také filmová projekce a fotografická výstava. Ve čtvrtek 30. 11. jsou pak konzultace z organizačních důvodů zrušeny.

 

20.11.2023

Stavte se k nám 23.11. od 15:30 do Jihomoravského dobrovolnického centra! Probereme společně možnosti zapojení se do dobrovolnických aktivit v ČR i zahraničí, podíváme se na skvělý film z výběru Jednoho světa s názvem Stát se tím, kým jsem byl a prohlédneme si inspirativní výstavu fotografií s názvem Dobrovolnictví na lidskoprávních festivalech.

 

17.11.2023

Seminář s názvem Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe proběhne v úterý 21. 11. 2023 v prostorách Konírny v Poslanecké sněmovně České republiky.

 

08.11.2023