Workcampy - krátkodobé

Workcamp je většinou 2–3 týdenní dobrovolnický projekt (může ale být i kratší či delší), ve kterém spolu skupina dobrovolníků z celého světa tráví volný čas. Jedná se o pestré aktivity: například stavební, sociální, ekologické či kulturní povahy. Nejčastěji vyrážejí lidé ve věku 18–26 let (ale mohou vyrazit mladší i starší). Komunikačním jazykem je většinou angličtina, ubytování mají dobrovolníci zajištěné a jídlo si připravují společně. Dobrovolník si sám zajišťuje pojištění, a pokud je to nutné, i očkování. Je možné vyrazit do zemí po celém světě, poznat lidi z odlišných kultur a intenzivně s nimi spolupracovat.

Můžeš si vybrat si z nabídky organizací, které zprostředkují workcampy: 

Příklady oblastí aktivit: ekologie, práce se staršími lidmi, dětmi a mládeží, restaurování historických památek a rozvoj komunity, výuka jazyků, sportovní a kulturní aktivity.

Věk: 18+, některé projekty také pro 15+.

Země: většina zemí z Evropy a Asie, některé z Afriky a Severní / Střední / Jižní Ameriky

Délka trvání: závisí na zvoleném projektu

Poplatek: Závisí na zprostředkující ogranizaci. Ubytování a jídlo obvykle poskytnuto, v některých evropských zemích také kapesné.