Klára pomáhá

Kontakt: 

Karolína Macharáčková, karolina.macharackova@klarapomaha.cz, 603 744 819

Klára pomáhá z.s., Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole 602 00 Brno

Profil organizace 

Celorepubliková organizace, jejímž smyslem je všestranná pomoc a podpora (poradenství, prosazování zájmů, odborná činnost, osvěta) osob pečujících (rodinní příslušníci, osoby blízké, neformální péče v komunitě) a pozůstalých (v jakémkoli věku a z jakýchkoli příčin), včetně pečujících a pozůstalých zastupujících v České republice menšiny.

Co tě čeká? 

Zapojíte se do podpory a pomoci pro pečující a pozůstalé (včetně menšin napříč celou ČR) - pomoc zahrnuje široký rozsah činností dle vaší volby (společnost pro opečovanou osobu, pomoc s výrobou a prodejem dárkových předmětů, distribuce propagačních materiálů atd.).

  • dobrovolníci vykonávají činnost podle potřeb organizace (kancelář, terén), z domova, nebo dochází domů ke klientovi
  • dobrovolníci pracují individuálně s jedním klientem nebo ve skupině s více dobrovolníky a více klienty
  • dobrovolníci jsou v organizaci pojištěni
  • benefity pro dobrovolníky: školení, supervize
  • časová náročnost: dle domluvy
Požadavky na dobrovolníky 
  • Věk nad 15 let pro jednodušší činnosti bez zaškolení
  • Věk nad 18 let pro odbornější činnosti se zaškolením či potřebným vzděláním

Možnost uplatnění cizojazyčných dobrovolníků? ne