IQ Roma servis

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Mgr. Petra Borovičková, petra.borovickova@iqrs.cz, 603 844 224

Profil organizace 

Vize IQ Roma servis, o.s.: 
"Chceme svět, ve kterém budou existovat živé a přátelské vztahy mezi Romy a majoritními obyvateli - svět, ve kterém budou Romové přirozeně zastávat důstojné společenské role s respektem ke své kultuře a národnosti."

Co tě čeká? 

Dobrovolníci v IQ Roma servisu spolupracují při pořádání pedagogických a volnočasových aktivit pro děti a mládež, angažují se ve výukových aktivitách (doučování dětí u nich doma nebo v prostorách organizace), nebo pomáhají terénním sociálním pracovníkům, zaměstnancům vytvářejícím PR materiály apod. Někteří se podílejí také na realizaci mimořádných aktivit (např. tábor, víkend cirkusových dovedností, besídky atd.).

Požadavky na dobrovolníky 

Věk min. 15 let (dobrovolník 15-18 let potřebuje souhlas rodičů), pro doučování upřednostňujeme dlouhodobou pravidelnou spolupráci (min. půl roku). Vyžadujeme trestní bezúhonnost.