IQ Roma servis

Kontakt: 

Mgr. Petra Borovičková, petra.borovickova@iqrs.cz, 603 844 224

IQ Roma Servis z.s., Vranovská 846/45, 614 00 Brno

Profil organizace 

Vize IQ Roma servis, o.s.: 
"Chceme svět, ve kterém budou existovat živé a přátelské vztahy mezi Romy a majoritními obyvateli - svět, ve kterém budou Romové přirozeně zastávat důstojné společenské role s respektem ke své kultuře a národnosti."

Co tě čeká? 

Dobrovolníci v IQ Roma servisu spolupracují při pořádání pedagogických a volnočasových aktivit pro děti a mládež, angažují se ve výukových aktivitách (doučování dětí u nich doma nebo v prostorách organizace), nebo pomáhají terénním sociálním pracovníkům, zaměstnancům vytvářejícím PR materiály apod. Někteří se podílejí také na realizaci mimořádných aktivit (např. tábor, víkend cirkusových dovedností, besídky atd.).

  • dobrovolníci vykonávají činnost v organizaci, podle potřeb organizace (terén)
  • dobrovolníci pracují individuálně s jedním nebo více klienty, ve skupině s více dobrovolníky a více klienty
  • dobrovolníci jsou v organizaci pojištěni
  • benefity pro dobrovolníky: intervize, účast na klientsko-metodických dnech, vzdělávací workshopy, certifikáty
  • časová náročnost: dle domluvy, upřednostňujeme dlouhodobou pravidelnou spolupráci (min. půl roku)
Požadavky na dobrovolníky 
  • věk nad 15 let (dobrovolník 15-18 let potřebuje souhlas rodičů)
  • trestní bezúhonnost
  • absolvovat výcvik dobrovolníků (3-4 hod.)

Možnost uplatnění cizojazyčných dobrovolníků? ano