HOST Home-Start

Kontakt: 

Darja Jašková, jaskova@hostcz.org, 778 959 859

HOST Home-Start, Viniční 3067/240, 615 00 Brno - Židenice

Profil organizace 

Máme 20letou zkušenost v práci s rodinami, které hledají pomocnou ruku, sáhly si na dno, řeší možná více problémů, než by většina z nás unesla. Cílem našich snah je, aby dětem v těchto rodinách bylo dobře. Aby rodina mohla zažít drobné momenty štěstí a našla vlastní a dostupné zdroje, ze kterých může čerpat. Jsme nezisková organizace zaměřená na podporu rodin v obtížné situaci s alespoň jedním dítětem do 6 let věku. Podporujeme celistvost rodiny, posilujeme její vlastní kompetence a pomáháme vytvářet harmonické a podnětné prostředí pro vývoj dítěte. To všechno tak, aby rodina byla potom schopna plnit své funkce bez pomoci, aby rodiče zvládali péči a výchovu dítěte a zajistili tak dětem šanci na zdravý a zdárný vývoj. V rámci dobrovolnické spolupráce se zaměřujeme především na podporu rodičovských kompetencí na principu „zkušený rodič pomáhá méně zkušenému rodiči“.

Co tě čeká? 

Podporujeme děti a jejich rodiče, kteří většinou pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Konkrétní obsah setkání a činnosti jsou v režii Vás a rodin (pomoc s rodičovskými kompetencemi, trávení volného času a jiné).

 • dobrovolníci dochází za rodinami domů 1x týdně na 2-3 hodiny nebo pracují jinde v terénu dle potřeb organizace
 • dobrovolníci pracují individuálně s jedním klientem
 • dobrovolníci jsou v organizaci pojištěni
 • benefity pro dobrovolníky: vstupní proškolení, konzultace s koordinátorem, supervize, přátelská atmosféra a skvělý tým
 • časová náročnost: vítáme dlouhodobější spolupráci
Požadavky na dobrovolníky 
 • absolvování vstupního školení
 • rodičovská zkušenost
 • vzdělání zakončené minimálně maturitou
 • věk nad 28 let
 • schopnost vytvářet přátelské vztahy
 • 2-3 hodiny věnované klientovi týdně

Možnost uplatnění cizojazyčných dobrovolníků? ne