Hojnost

Kontakt: 

Tomáš Blaha, tolman@seznam.cz, +420 605 074 487

Hojnost z.s., Brněnská 178, 666 01 Tišnov (Porta Coeli 1001, 66602 Předklášteří)

Profil organizace 

Hojnost je společenstvím osob, které spojují dvě věci: žijí na Tišnovsku a rozhodli se vzít zodpovědnost za svůj život a prostředí, ve kterém žijí do vlastních rukou. Naším hlavním tématem jsou potraviny: jejich původ, produkce, zpracování a přeprava. S tím souvisí podpora místních producentů a k přírodě šetrného hospodaření. V Tišnově provozujeme bezobalový obchod Tišnovská spižírna a v Předklášteří pomáháme obnovovat staré vysokokmenné extenzivní sady a vytváříme prostor pro další lokální šetrnou zemědělskou produkci.

Co tě čeká? 

Dobrovolníci se mohou zapojovat do chodu beozbalového obchodu v Tišnově, a to jak při jeho každodenní činnosti, tak i při speciálních osvětových akcích pro veřejnost. Uvítáme dobrovolnickou pomoc i v našem projektu v klášterních sadech a zahradách. Zde se jedná zejména o manuální práci v sadech (vyřezávání náletových dřevin, pálení biouhle, dosadba nových stromů) a v zeleninové zahradě a u komunitního kurníku. V létě jezdí do kláštera zahraniční dobrovolníci, především belgičtí skauti, takže se zde může uplatnit i někdo, kdo by chtěl komunikovat anglicky nebo francouzsky a pomáhat při koordinaci zahraničních dobrovolníků.

  • dobrovolníci vykonávají činnost přímo v organizaci nebo podle potřeb organizace (terén)
  • dobrovolníci nepracují s klienty, stěžejní je manuální a koordinační práce (viz výše)
  • dobrovolníci jsou v organizaci pojištěni
  • benefity pro dobrovolníky: Dobrovolníci si můžou odnášet plody své práce v zahradě i sadu - zeleninu, mošt, biouhel, vejce
  • časová náročnost: dle domluvy
Požadavky na dobrovolníky 
  • Žádné, dobrovolníky si sami zaškolíme v práci s nástroji i BOZP

Možnost uplatnění cizojazyčných dobrovolníků? ne