EkoCentrum Brno

Kontakt: 

Zbyněk Zavadil, zbynek@ecb.cz, 603 412 690

EkoCentrum Brno, Písečník 1441/94, 614 00 Brno

Profil organizace 

EkoCentrum Brno je nezisková organizace, která se zaměřuje na osvětu v oblasti zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Vedle výukových programů pro školy a Stezky zdraví je hlavní dlouhodobou aktivitou inspirační a osvětové centrum Písečník v Brně. Zde se realizují programy převážně inspirované životem našich předků. Tři dny v týdnu je centrum zpřístupněno veřejnosti, kromě toho se realizují tematické akce, kampaně, zážitkové dílny, soutěže aj.

Co tě čeká? 

Čeká tě aktivní pomoc při zajištění chodu centra Písečník: práce na zahradě, činnosti spojené s údržbou a renovací historického objektu, asistence při kontaktu s návštěvníky v otvírací době, účast na přípravě a realizaci tematických akcí spolupráce v oblasti fundraisingu a kontaktování potenciálních klientů a sponzorů, PR, spolupráce na aktualizaci webu a FB, distribuce propagačních tiskovin atd.

 • dobrovolníci vykonávají činnost v organizaci, podle potřeb organizace (terén)
 • dobrovolníci pracují individuálně s více klienty
 • dobrovolníci nejsou v organizaci pojištěni
 • benefity pro dobrovolníky: možnost odměny ve formě využití služeb centra, zvýhodněný nákup v obchůdku, dárkové poukázky...
 • časová náročnost: dle domluvy
Požadavky na dobrovolníky 
 • absolvování výcviku dobrovolníků
 • dobrá motivace k účasti na realizaci unikátního neziskového projektu
 • spolehlivost, ochota a schopnost plnit zadané úkoly, pracovat samostatně i v týmu
 • zkušenost v oblasti telemarketingu a jiných forem komunikace se zákazníky vítána
 • manuální zručnost, praxe v oblasti oprav a renovací
 • zájem o ekošetrná témata, historii Brna...   

Možnost uplatnění cizojazyčných dobrovolníků? ne