EkoCentrum Brno

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Zbyněk Zavadil, zbynek@ecb.cz, 603 412 690

Profil organizace 

EkoCentrum Brno je nezisková organizace, která se zaměřuje na osvětu v oblasti zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Vedle výukových programů pro školy a Stezky zdraví je hlavní dlouhodobou aktivitou inspirační a osvětové centrum Písečník v Brně. Zde se realizují programy převážně inspirované životem našich předků. Tři dny v týdnu je centrum zpřístupněno veřejnosti, kromě toho se realizují tematické akce, kampaně, zážitkové dílny, soutěže aj.

Co tě čeká? 

Aktivní pomoc při zajištění chodu centra Písečník: práce na zahradě, činnosti spojené s údržbou a renovací historického objektu, asistence při kontaktu s návštěvníky v otvírací době, účast na přípravě a realizaci tematických akcí spolupráce v oblasti fundraisingu a kontaktování potenciálních klientů a sponzorů, PR, spolupráce na aktualizaci webu a FB, distribuce propagačních tiskovin...

Požadavky na dobrovolníky 

Dobrá motivace k účasti na realizaci unikátního neziskového projektu, spolehlivost, ochota a schopnost plnit zadané úkoly, pracovat samostatně i v týmu. Vítaná je například zkušenost v oblasti telemarketingu a jiných forem komunikace se zákazníky, manuální zručnost, praxe v oblasti oprav a renovací, zájem o ekošetrná témata, historii Brna...