Domov pro mne

Kontakt: 

Kateřina Holubová, socialni@domovpromne.cz, 731 929 835

Domov pro mne z.s., Kounicova 299/42, 602 00 Brno

Profil organizace 

Domov pro mne, z. s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je “pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života“. Od roku 2004 pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. Jsme jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence v Brně, realizujeme také volnočasové aktivity a zážitkové pobyty.

Co tě čeká? 

V dobrovolnickém programu osobní asistence tě čeká přímá péče - pomoc lidem se zdravotním postižením, v programu volnočasových aktivit aktivní trávení volného času s lidmi se zdravotním postižením a pokud se rozhodneš pro dobrovolnický program mimo přímou péči, budeš mít na starost IT podporu, právní pomoc, pomoc při pořádání veřejných sbírek, PR kampaně, možnost vzdělávání či školení pro naše zaměstnance atp.

 • dobrovolníci vykonávají činnost v organizaci, podle potřeb organizace (terén), případně dle potřeb klienta (u něj doma)
 • dobrovolníci pracují individuálně s jedním klientem nebo ve skupině s více dobrovolníky a více klienty
 • dobrovolníci jsou v organizaci pojištěni
 • benefity pro dobrovolníky: osvědčení o činnosti, školení, supervize, pravidelné setkávání, přátelský kolektiv, nové zkušenosti
 • časová náročnost: dle domluvy
Požadavky na dobrovolníky 

Pro práci s klienty:

 • minimální věk 18 let
 • trestní bezúhonnost
 • dobrý zdravotní a duševní stav
 • empatie, komunikativnost
 • výcvik dobrovolníků (4 hodiny)

Pro dobrovolnický program mimo přímou péči:

 • minimální věk 15 let
 • nadšení a komunikativnost
 • výcvik dobrovolníků (4 hodiny)

Možnost uplatnění cizojazyčných dobrovolníků? ne