Domov pro mne

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Lucie Morysová, dobrovolnici@domovpromne.cz, 736 158 310

Profil organizace 

Domov pro mne, z. s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je “pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života“. Od roku 2004 pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. Jsme jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence v Brně, realizujeme také volnočasové aktivity a zážitkové pobyty.

Co tě čeká? 

- DOBROVOLNICKÝ PROGRAM OSOBNÍ ASISTENCE (přímá péče - pomoc lidem se zdravotním postižením)
- DOBROVOLNICKÝ PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT (aktivní trávení volného času s lidmi se zdravotním postižením)
- DOBROVOLNICKÝ PROGRAM MIMO PŘÍMOU PÉČI (IT podpora, právní pomoc, pomoc při pořádání veřejných sbírek, PR kampaně, možnost vzdělávání či školení pro naše zaměstnance atp.)

Požadavky na dobrovolníky 

Pro práci s klienty: 18 let a více, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní a duševní stav, empatie, komunikativnost.
Pro dobrovolnický program mimo přímou péči: 15 let a více, nadšení a komunikativnost.