Domov Horizont, p.o.

Kontakt: 

Klára Komínková, socialni3@horizontkyjov.cz, +420 606 694 558, Strážovská 1096/3, Kyjov 697 01

Profil organizace 

Máme dlouholetou tradici v poskytování sociálních služeb. Aktuálně poskytujeme dvě služby pro dospělé lidi s mentálním postižením, a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

V Domově se staráme o klienty tak, aby jim nic základního a běžného nechybělo (hygiena, jídlo, oblékání, zábava, náplň dne). Současně se snažíme, aby u nás nikdo nezapomněl to, co
už umí, případně, aby se i něco nového naučil.

Každému pomáháme tak, jak potřebuje a pokud je to možné, podle toho, co si přeje. Při tom co nejvíce využíváme míst určených pro veřejnost (obchody, služby – holič, restaurace,
bazény, kina, divadla, veřejná doprava atd.). Službu poskytujeme nepřetržitě (24 hodin denně). V chráněném bydlení podporujeme klienty žijící v našich domácnostech tak, aby si
obstarali vše, co potřebují (hygienu, jídlo, využívání běžných služeb, hospodaření s financemi, jednání na úřadech, pracovní uplatnění a další). Každému pomáháme tak, jak potřebuje a
pokud je to možné, podle toho, co si přeje. Službu poskytujeme časově podle potřeby.

Co tě čeká? 

● Oblast dobrovolnické aktivity:

Smyslem dobrovolnictví není nahradit pracovníky, ale přinést klientům něco nového, něco navíc, vyplnění volného času. Dobrovolnictví umožňuje velkou iniciativu dobrovolníků a také maximální naplnění potřeb a přání klientů. Před uzavřením smlouvy nabízíme náhled/náhledy.

● Kde se dobrovolnictví u vás odehrává:

Dobrovolníci dochází do domova pro osoby se zdravotním postižením, či do domácností chráněného bydlení, případně dle domluvy.

● Druh aktivity:

Individuální (jeden dobrovolník:jeden klient) i skupinové aktivity. Příklady aktivit: Společník u lůžka, čtení, povídání si, zpívání, tancování, různé volnočasové aktivity – dle zájmů dobrovolníka a konkrétního klienta, procházky v areálu Domova Horizont, procházky mimo areál Domova Horizont, kulturní nebo sportovní akce, výlety, návštěvy kina, návštěvy knihovny, návštěvy cukrárny, kavárny, restaurace, nakupování, nácviky různých činností, canisterapie a další zooterapie a mnoho dalšího.

● Pojištění:

Dobrovolníci jsou v organizaci pojištěni.

● Benefity pro dobrovolníky:

Cestovné. Vstupné na akce, kam doprovází naše klienty. Volná vstupenka na ples Domova Horizont.

● Časová náročnost:

Dlouhodobá (min. půl roku), pravidelná spolupráce.

Požadavky na dobrovolníky 

- osoba starší 18 let
- případně osoba ve věku 15-18 let (vždy pod vedením pracovníka Domova Horizont,
- dobrovolnická činnost ve skupině nebo při organizovaných aktivizačních činnostech)
- výpis z rejstříku trestů
- absolvování vstupního školení (cca 2 hodiny)

Možnost uplatnění cizojazyčných dobrovolníků? ne