Be International

Kontakt: 

Karolína Bieliková, info@beinternational.cz, +421 910 658 460
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Joštova 10, 602 00, Brno

Profil organizace 

Be International jde za představou světa, ve kterém mladé lidi učení baví a jsou angažovaní, rozvíjí se metodami neformálního vzdělávání, na cestách, při objevování nových kultur a dobrovolnictví. Naše cesta za lepším světem vede skrze lokální aktivity, mezinárodní projekty a Evropský sbor solidarity.

Co tě čeká? 

Mezinárodní projekty Erasmus+ pro mobilitu mládeže, jejichž hlavním cílem je vzdělávání a práce s mladými lidmi a rozvíjení jejich kompetencí skrze neformální vzdělávání

Program European Solidarity Corps (Evropské sbory solidarity), který umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů, stáží a pracovních míst anebo zorganizovat vlastní solidární projekt v zemích EU a v partnerských zemích EU.