Agapo

Kontakt: 

dobrovolnictví: Zuzana Medňanská, z.mednanska@agapo.cz, 732 480 749, 

tranzitní program: Lucie Procházková, l.prochazkova@agapo.cz, 732 480 737

AGAPO o.p.s., Masarykova 506/37, 602 00 Brno - město

Profil organizace 

Posláním AGAPO, o.p.s. je podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Brně a okolí, a tím přispívat ke zvýšení kvality jejich života.

Co tě čeká? 

Zapojit se můžeš jako asistent/ka klientů Tranzitního programu, kdy studenti a studentky se specifickými vzdělávacími potřebami získávají praxi u běžných zaměstnavatelů a ukazují tak, že dokáží pracovat i navzdory svému znevýhodnění. Potřebují ale dohled a asistenci.Pomáhat můžeš také jako asistent/ka pro klienty při nácviku pracovních dovedností a nácviku dalších znalostí a dovedností (práce na PC apod.)

  • dobrovolníci vykonávají činnost v organizaci, podle potřeb organizace (terén), nebo s klienty v přijímací organizaci 2 - 4 hodiny týdně
  • dobrovolníci pracují individuálně s jedním nebo více klienty, ve skupině s více dobrovolníky a více klienty
  • dobrovolníci nejsou v organizaci pojištěni
  • benefity pro dobrovolníky: -
  • časová náročnost: dle domluvy
Požadavky na dobrovolníky 
  • věk min. 18 let
  • student/absolvent VŠ nebo VOŠ v oborech speciální pedagogika, speciální andragogika, sociální pedagogika, sociální práce nebo příbuzné obory

Možnost uplatnění cizojazyčných dobrovolníků? ne