Adra

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Vlastimil Halfar, vlastimil.halfar@adra.cz, 733 598 494

 

Profil organizace 

Posláním našeho dobrovolnického centra je šířit myšlenku dobrovolnictví a poskytovat pomoc osobám, které se nacházejí v nesnadné životní situaci, potřebují podporu druhých a strádají po psychosociální stránce. Prostředkem pomoci je laskavá práce dobrovolníků, kteří pomáhají potřebným lidem v naplňování jejich potřeb.

Co tě čeká? 

V současné době vysíláme v Brně dobrovolníky do čtyř brněnských domovů pro seniory a nově také k osobám s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Dobrovolníci docházejí za klienty jednou za týden či jednou za čtrnáct dní na hodinu až dvě. Úkolem našich dobrovolníků je trávit s klienty volný čas, mezi nejčastější činnosti patří povídání a naslouchání, četba, prohlížení fotek, společenské hry, procházky, hudba a zpěv.

Požadavky na dobrovolníky 

Minimální věk je 15 let. Hlavním požadavkem je ochotné srdce a zájem o druhé lidi. Dále je třeba, aby naši dobrovolníci byli spolehliví, morálně bezúhonní a byli zdravotně způsobilí vykonávat tuto dobrovolnickou službu (vyžadujeme zejména psychickou způsobilost, naopak fyzický handicap není automaticky překážkou).

Dobrovolníci absolvují vstupní školení o dobrovolnictví (2–4 hod.) a třikrát ročně supervizi.