Aktuální nabídky v Brně/ČR

Ratolest Brno hledá dobrovolníky/dobrovolnice, jejichž náplní práce je doučování různě starých dětí a mladých lidí. Jeden klient zároveň hledá podporu při streamování vlastních videí. Pomáhat dětem s doučováním můžete často i online a ušetřit tak čas!

02.02.2023

Společnost Podané ruce hledá dobrovolníky/ice na vedení rukodělných kroužků s lidmi bez domova a poptává materiální pomoc zimního ošacení a jiného vybavení do denního centra v Brně.

31.01.2023

Brno pro Ukrajinu, z. s. pomáhá ukrajinským uprchlíkům v Brně i válkou zasaženým obyvatelům Ukrajiny. Aktuálně obnovuje humanitární sbírku pro lidi zasažené válkou. Co poptává?

25.01.2023

Nezisková organizace HOST - Home start Česká republika hledá nové dobrovolnice, které mají chuť darovat svůj čas a sdílení rodičovských zkušeností nezkušeným rodinám, které to potřebují.  Máte čas jedenkrát týdně a chuť podpořit děti a jejich rodiče, kteří většinou pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí?

05.01.2023
Zapojte se do největší sbírkové akce v České republice – Tříkrálové sbírky Diecézní charity Brno. Během 3. - 6. ledna bude potřeba pomoc na stáncích, Tříkrálovém průvodu a během organizace Tříkrálového koncertu. Zapojení dobrovolníků a dobrovolnic se plánuje už nyní, proto se neváhejte ozvat.

 

14.12.2022

Brněnská základní škola, jejíž žactvo tvoří z 20 % příchozí děti z Ukrajiny či Vietnamu, hledá dobrovolníky/dobrovolnice na zapojení do preventivní psychologické práce s dětmi. Stačí znalost českého jazyka, překládání je ve škole zajištěno. 

09.12.2022

Organizace pro pomoc uprchlíkům hledá nové mentory/mentorky (18 - 30 let) pro nezletilé ukrajinské klienty/klientky (16 - 18 let) bez doprovodu na pomoc s jejich integrací a s komunikací v češtině. Rád/a by strávil/a pár hodin týdně s ukrajinským kamarádem/kou? Rozklikni pro více informací...

01.12.2022

Ženský vzdělávací spolek VESNA (pomáhající samoživitelkám i příchozím rodinám z Ukrajiny) se s podporou několika ekologických organizací chystá do praktické akce, která má snížit nákladu spolku na energie. Zapojit se můžete i vy! 6. a 7. 12., klidně jen na chvilku - pomůžete a naučíte se, jak si vylepšit rozpočet za energie i doma.

28.11.2022

Z UKRAJINY MEZI NÁS - grantová výzva pro začleňování nových sousedů: V reakci na přetrvávající válku na Ukrajině NADACE VIA podporuje lokální iniciativy a dobrovolnické skupiny, které se rozhodly pomáhat ukrajinským příchozím se snadnějším začleňováním do naší společnosti. Uzávěrky pro podání projektů jsou 30. 11. 2022 a 31. 1. 2023.

20.11.2022

Centrum Paspoint, které podporuje osoby s poruchou autistického spektra a jejich blízké, aktuálně hledá dobrovolníky/ice na pomoc ve sportovních kroužcích pro děti s autismem. Ta spočívá v asistenci hlavní/mu vedoucí/mu a provádění dětí jednotlivými aktivitami. Studující MUNI mohou za tuto činnost získat kredity.

18.11.2022