Školení pro koordinátory dobrovolníků v březnu

Na březen pro vás chystáme celkem dvě další školení pro koordiátory dobrovolníků! Můžete se těšit na úspěšné školení zahrnující témata jako je supervize nebo nehiearchické řízení a také na školení zaměřené na dobrovolnický management.

 

Termín školení pro koordinátory dobrovolníků I., 22. - 24. 3.

místo konání: Diecézní Charita Brno, Tř. Kapitána Jaroše 9, Brno

přihlášovací formulář zde

cena: ZDARMA, vratná záloha 1000 Kč

--------------------------------------------------------

1. den -7 hodin

dopolední blok - nehierarchické/participativní řízení.

odpolední blok - aktuální legislativa dobrovolnictví, práva a povinnosti dobrovolníků, republikové a krajské koncepce rozvoje dobrovolnictví, čerpání dotací, vyúčtování, faktury, pojištění.

2. den - 7 hodin

celodenní blok - práce s webem a sociálními sítěmi, PR aktivity, event management, fundraising, obsahy výročních zpráv.

3.den - 6 hodin

celodenní blok - proběhne formou supervize, zaměřené především na tato témata: úvod do supervize, syndrom vyhoření a péče o sebe, komunikace s dobrovolníky, aktivizace a motivace dobrovolníků.

 

Termín školení pro koordinátory dobrovolníků II., 29. - 31. 3. 

místo konání: Regionální dobrovolnické centrum JmK, Bratislavská 26, Brno

přihlašovací formulář zde

cena: ZDARMA, vratná záloha 1000 Kč

---------------------------------------------------------

1. den - 7 hodin: viz 1. den školení I. 

2. den - 7 hodin

dopolední blok -  úvod do supervize 

odpolední blok - práce s webem a sociálními sítěmi, PR aktivity, event management, fundraising, obsahy výročních zpráv

3. den - 6 hodin 

celodenní blok - dobrovolnický management: připravená organizace / role koordinátora dobrovolníků / nábor dobrovolníků / 1. setkání s dobrovolníkem - zaškolení, školení, výcvik / motivace / odměňování / udržení dobrovolníků / komunikace s dobrovolníky