Konference: Dobrovolnictví jako součást studia na VŠ

30. 11. 2023 00:00 to 23:45

Dobrovolnické centrum University Karlovy pořádá závěrečnou konferenci s názvem Dobrovolnictví jako součást studia na VŠ k výsledkům centralizovaného rozvojového projektu pro rok 2023.

 

Konference nese podtitul Rozvoj systému uznávání neformálního vzdělávání na vysokých školách ve spojení s realizací dobrovolnických aktivit. Tento projekt koordinuje Univerzita Karlova. Mezi zapojené vysoké školy v projektu patří MUNI, UPOL, OSU, VŠCHT, UHK a UJEP.

Hlavním výstupem projektu je Metodická příručka, která mapuje situaci uznávání neformálního vzdělávání na vysokých školách, která bude v rámci konference představena, a to primárně zástupcům vysokých škol, neziskovým organizacím, veřejné sféře a zaměstnavatelům.

Konference se bude konat 30. 11. 2024 na Nové radnici a v Karolinu v Praze. Její součástí bude kromě zmíněného také bohatý program, který mimo jiné obsahuje i panelovou diskuzi na téma: Společenský význam dobrovolnictví.

 

Program:

Program dopolední část (Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1)

9:00 - 10:00

Registrace, přivítání, coffee break

10:00 - 10:45

Prezentace výsledků projektu na základě představení Metodické příručky a doporučení z ní plynoucích

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

10:45 – 11:15

Prezentace výsledků studentských focus group

Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ

11:15 - 12:45

Panelová diskuze – téma: Společenský význam dobrovolnictví

moderátorka: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. FHS UK

Obědová pauza

Program odpolední část (Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1)

14:00 - 15:30

Workshop: Odborné praxe jako nejrozšířenější způsob uznávání dobrovolnictví

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., PEDF UKPhDr. Veronika Laufková, Ph.D., PEDF UK

14:00 - 15:30

Workshop: Péče o dobrovolníky

Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci