1. Jihomoravská konference o dobrovolnictví

KAPACITA KONFERENCE BYLA NAPLNĚNA.
 
S velkým potěšením vás zveme k diskusi, networkingu a vzdělávání na téma dobrovolnictví na 1. Jihomoravské konferenci o dobrovolnictví, které se zúčastní kapacity v oboru napříč neziskovým sektorem, univerzitami a státní správou. Termín konání akce je 13. února, od 9:30 do 15:30 hodin v Administrativním a školícím centru Jihomoravského kraje v Brně.
 
A na co se můžete na konferenci těšit?
 
- Na přednášky od předních odborníků v oblasti dobrovolnictví. Dozvíte se například o koncepci rozvoje dobrovolnictví v ČR.
- Na inspirativní příběhy domácích i zahraničních projektů, které vám přiblíží vznik dobrovolnických aktivit ve spolupráci se samosprávou či v univerzitním prostředí.
- Na interaktivní workshopy s možností diskuse a sdílení zkušeností.
- Na užitečná témata jako je právní rámec dobrovolnictví, zdroje (nejen finanční) na rozvoj dobrovolnických projektů a jejich nejlepší
využití, prohloubení spolupráce se samosprávou a další.
- Na příležitost ke komunikaci s ostatními účastníky akce nejen při workshopech a samozřejmě na skvělé občerstvení.
 
Registrace je otevřena do 8. února, účast je bezplatná, občerstvení zajištěno.
 
 
Dobrovolnictví mění svět - 1. Jihomoravská konference o dobrovolnictví
 
PROGRAM:
 
09:30 - 09:50 Přivítání a úvodní aktivita
 
09:50 - 10:20 Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR
 
JUDr. Michal Barbořík (ředitel odboru prevence kriminality MV ČR)
 
10:20 - 10:40 Regionální dobrovolnická centra v ČR, Jihomoravské dobrovolnické centrum
 
Bc. Kateřina Petrášová (ředitelka Jihomoravského dobrovolnického centra)
 
10:40 – 11:00 Vznik dobrovolnického centra v reakci na pandemii
 
Ing. Barbora Hauserová (bývalá manažerka a zakladatelka centra MUNI POMÁHÁ)
Ing. Daniela Vonbauer (manažerka centra MUNI POMÁHÁ)
 
11:00 - 11:15 Přestávka
 
11:15 – 12:30 Workshop A) Využití dostupných zdrojů při rozvoji dobrovolnických akcí
 
Ing. Gabriela Juriga (grantová fundraiserka NESEHNUTÍ)
 
11:15 – 12:30 Workshop B) Pracovní skupina dobrovolnictví při JMK - představení záměru
 
Bc. Kateřina Petrášová (ředitelka Jihomoravského dobrovolnického centra)
Bc. Jana Holomčík Leitnerová (členka Rady JMK s gescí rodinná a sociální politika)
 
12:30 - 13:30 Oběd / Networking
 
13:30 - 14:00 Ako nadizajnovať dobrovoľnícky program v spolupráci so samosprávou
 
Mgr. Silvia Cochová, PhD. (riaditeľka, Centrum dobrovoľníctva, n.o)
 
14:00 – 15:00 Workshop A) Využití dostupných zdrojů při rozvoji dobrovolnických akcí
 
Ing. Gabriela Juriga (grantová fundraiserka NESEHNUTÍ)
 
14:00 – 15:00 Workshop C) Právní ukotvení dobrovolnictví v ČR
 
Mgr. Tereza Veselá (konzultantka v oblasti dobrovolnictví)
 
15:00 - 15:30 Shrnutí a rozloučení
 
Akce se koná v rámci projektu, který podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Podpořeno grantem MŠMT ČR.